facebook
 
Dom Jogi na Facebooku

Regulamin

Regulamin zajęć

Udział w zajęciach

Osoba biorąca udział w zajęciach prowadzonych przez Dom Jogi jest zobowiązana podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

W zajęciach mogą brać udział osoby, które ukończyły 15 rok życia. Udział osób poniżej 15 roku życia jest możliwy za zgodą opiekunów i po indywidualnej konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Zdrowie

1. Przed zajęciami należny zgłaszać osobie prowadzącej aktualny problem zdrowotny. Wszelkie szczegóły dotyczące długotrwałych dolegliwości zdrowotnych, tj. zwyrodnienie kręgosłupa, dyskopatia, choroby serca, dużą krótko- lub dalekowzroczność, odklejanie się siatkówki, jaskra, nadciśnienie lub skoki ciśnienia, ostatnio przebyte operacje, doznane kontuzje – należny zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia przed sesją.

2. Kobiety są zobowiązane do informowania nauczyciela prowadzącego zajęcia o miesiączce i ciąży. W zajęciach mogą uczestniczyć kobiety od 14 tygodnia ciąży.

3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania podawanych w czasie sesji zaleceń dotyczących praktyki jogi, a w szczególności dotyczących problemów zdrowotnych oraz zapamiętywania ich i stosowania przy kolejnych powtórzeniach ćwiczeń.

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania praktyki jogi (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów oraz chorych miejsc), należy przerwać praktykę i zgłosić dolegliwości nauczycielowi prowadzącemu.

5. Wszystkie wątpliwości dotyczące praktyki można konsultować z nauczycielem przed lub po zajęciach.

6. Dom Jogi nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń i chorób uczestników zajęć. Ryzyko związane z możliwością powstania urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.

Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji usługi.